2010. május 29., szombat

A Hathorok üzenete 2010. áprilisában a Földön zajló változásokról


Fejlõdési lehetõségek a Káosz Csomópontban

Ebben a földi üzenetben a Káosz Csomópont méretérõl és kiterjedtségérõl kívánunk szólni, amelybe beléptetek.

Üzenetünk gyújtópontjában a földi változások tudatotokra gyakorolt finom és a kevésbé finom hatásai állnak. Mint a korábbi üzenetünkben jeleztük, ahogy beléptetek a nagyon bizonytalan állapotba, egyre nehezebb pontosan megjósolni a szeizmikus és vulkáni eseményeket.

Tavaly októberben megjósoltuk, hogy Káosz Csomópontba fogtok belépni és emiatt egyre jobban nõni fog a zûrzavar és, hogy a kormányaitoknak és intézményeiteknek komoly gondot fog okozni egy ilyen szintû káosz legyõzése. És valóban ez történik kezdve az egész Földön tapasztalható szélsõséges és abnormális idõjárási eseményektõl, a földrengések gyakoriságának feltûnõ emelkedésén át, a mostani izlandi vulkánkitörésekig. A Káosz Csomópont ilyen megnyilvánulásai sajátos és kiszámíthatatlan módon fognak kiterjedni és összefonódni.

Üzenetünk középpontjában nem a Káosz Csomópont kibontakozása miatti fizikai kihívásaitok állnak, hanem inkább fel szeretnénk hívni a figyelmeteket a rátok és - ha készen álltok rá, a megragadásukra váró fejlõdési lehetõségekre.

Tekintsünk kiindulópontnak egy elképzelést, mely egyeseknek új, másoknak ismert információ lehet.

A Földet, hozzátok hasonlóan, ragyogó tojás alakú fénytestnek látjuk. Ahogy nektek is, a Földnek is csatornái vannak a finom energia számára. A testetekben ezeket a finom energiát áramoltató vezetékek a meridiánok és az alapvetõ szerveitek életerejével kapcsolatosak, vagy a nadik és a csakrákkal kapcsolatos sokkal összetettebb és finomabb rendszert alkotják.

A Földnek is megvannak a saját finomenergia-csatorna hálózatai és rácsrendszerei. Ezek egyikét Ley vonalaknak hívják. Ezek a saját testedhez hasonlóan a Föld testében áramló finom energiák vezetékei. Természetesen a Föld energia csatornáin áramló energiák sokkal nagyobbak, mint a te testedben áramlók.

De végeredményében összefügg az emberi meridián és nadi, valamint a bolygó Ley vonala.

A bolygótok a felemelkedési folyamat újabb szakaszába lép be. Ezeket több jellemzõ mutatja, melyeket részben érzékeltek és részben nem. Két ilyen jellemzõ okozza a földrengéseket és a vulkáni tevékenységeket is.

Földrengést, vagy vulkánkitörést megelõzõen nagy mennyiségû finomenergia áramlik a földtani esemény közelében. A finom energia áramlása a tektonikus változás elõtt történik. Ahogy tudományotok helyesen állapította meg, a tektonikus mozgás a kiváltója, vagy generátora a földrengési eseményeknek. A finomenergia áramlása a meridiánokon ( Ley vonalakon ) a földrengések környékén már órákkal, napokkal, vagy akár hetekkel a földrengés vagy vulkánkitörés elõtt megtörténik. Ezek a fizikai esemény hírnökei. A földrengések és vulkánkitörések finomenergia megnyilvánulásai és a Föld meridiánjaiban, vagy Ley vonalaiban végbemenõ áramlások és külön hangsúlyozni szeretnénk, közvetlenül hatnak rátok.

Sokatok testében válaszreakciót tapasztal. Ez azt jelenti, hogy ha az elkövetkezõ földrengéssel, vagy vulkánkitöréssel kapcsolatban finom energia áramlik a Föld Ley vonalaiban, akkor ennek megfelelõ áramlás lehetséges a saját meridián rendszeretekben. Mintha az elkövetkezõ események barométere lennél. Egyesek sokkal érzékenyebbek másoknál így a hatások az ilyenek esetében sokkal hangsúlyozottabbak. Érzékeny egyének több ezer kilométernyi távolságra az adott eseményektõl is reagálhatnak a Föld változásának finom energiáira. De a kevésbé érzékenyek is érezhetnek hatásokat. A földrengések és vulkáni aktivitás emelkedésének ténye miatt sokatok ezeknek a különös testi válaszreakcióknak az egyre gyakoribbá válását tapasztalhatják. És pontosan ez az, amire a figyelmünket szeretnénk összpontosítani.

Megértjük és tisztán látjuk a földrengések és a vulkáni tevékenységek szörnyû hatását a három dimenziós valóságotokra, de szeretnénk, ha tudnátok, hogy ugyanezek az események energetikai kapuk, evolúciós átjárók, amelyeken beléphettek.

Ezek nem csak a fizikai Föld tájképét érintõ változások hírnökei, hanem a az emberi és a bolygó tudatszint változásának elõjelei is.

Hagy írjuk le a szeizmikus tevékenység néhány fizikai és érzelmi hatását. Emlékezz, hogy ha küszöbön áll egy földrengés, vagy egy vulkánkitörés, akkor a szeizmikus esemény közelében a Föld meridiánjaiban és Ley vonalaiban finom energia áramlik. Ezzel egy idõben válaszreakciók keletkeznek a fizikai testben, különösen az erre érzékenyek esetében. Ha finom energia áramlik a személy meridián rendszerében, mindenfajta furcsa jelenség következhet be.

Ilyen esemény lehet ( többek között ) pl. a rövidtávú memória problémák, hirtelen meleg, vagy hideg érzet, megmagyarázhatatlan fizikai kellemetlenség, vagy akár fájdalom, ami látszólag ok nélkül jelentkezik és múlik el.

Lehetnek rövid pillanatok, amit gondolkodási, vagy értelmezési zavarnak is nevezhetünk. Vagy gyakoribbá válnak a hirtelen lecsökkent energiaállapotok. Ilyenkor úgy érezheted magad, mintha semmi energia nem állna rendelkezésedre. Korábbi üzenetekben beszéltünk arról, hogy egyre többen fognak panaszkodnak fáradtságra, kimerültségre, miközben nem képesek nyugodtan aludni. Egyre többször fogjátok azt érezni, hogy elalszotok, miközben ébren vagytok. Ha olyan környezetben vagy, hogy lepihenhetsz, vagy legalább becsukhatod a szemed, ez a legjobb, amit tehetsz az ilyen jelenségek kezelésére. Ha ilyesmi történik, akkor ez gyakran, de nem mindig, a finom energia áramlásának jele a Föld energia rendszerében, vagy Ley vonalaiban.

Ezekben az idõkben változtatja meg a Föld maga is a bolygó tudatosságát és ,úgymond meglovagolhatod a farvizét. Mivel a bolygó megváltoztatja a tudatosságát, mély tudatossági állapotokba léphetsz ezekben a pillanatokban. Azt tanácsoljuk, hogy engedd el a világot és add át magad a befelé fordulás tapasztalatának. Lesz, aki hatalmas gyógyító erõvel bíró és tápláló belsõ valóságok világába léphet. Mások „filmszakadást” fognak tapasztalni, és fogalmuk sem lesz, hogy mi történt. Nagy hasznodra válhat, ha ilyenkor megengedhetsz magadnak pihenést még a napi teendõid közepette is.

Esetenként lesz, aki ellentétes reakciót fog tapasztalni. Tested szélsõséges állapotban érezheted, mintha az életfunkciók felgyorsultak volna. Ha érzékeled a finom energiákat, megfigyelheted, hogy ez a finom energiatestek ( amilyen a KA is ) a szokásosnál gyorsabb rezgésének az eredménye. Ez a felgyorsult érzés rövid ideig, vagy akár órákon át tartó is lehet. Ezekben a hipertudatos állapotokban kozmikus információ és/vagy spirituális fény beáramlását tapasztalhatod. Érezheted, hogy finom energia csatornák nyílnak meg és ennek következtében a finom energia áramlása felerõsödik ezekben a csatornákban. Bármennyire is különösek ezek a testi és szellemi állapotok, ezek az evolúciós emelkedés lökéshullámai. Sajnos a különleges testi és szellemi állapotok a napi testi ritmusnak kellemetlen idõpontokban jelentkeznek. Ha elfogadod és felismered, hogy evolúciós ajándékok, jelentõs hasznodra válhatnak.

Amíg az Egyensúly Holonja és a Felemelkedés Holonja, amiket korábbi üzenetekben adtunk át, biztosan hasznos ( és nagy hasznotokra lehet használata ), addig a szeizmikus események testedre és tudatosságodra gyakorolt hatása elõl nem lehet elmenekülni. Így tanácsunk, hogy öleld magadhoz ezeket, mintsem, hogy ellenállj nekik. Tekintsd õket annak, amik: evolúciós lehetõségeknek.

Ezzel az üzenettel átadjuk a Szív Dimenzionális Hangolását. Az üzenet végén találod meg a linkjét. Ez egy rendkívüli hangolás, a jövõbõl érkezett, egy olyan Földrõl, ami a mostani idõtökben még nem létezik.

Azt tanácsoljuk, hogy a Tobozmirigy Dimenzionális Hangoláshoz hasonlóan hallgassátok. A hallgatása közben irányítsátok tudatotokat a szívcsakrára és képzeljétek el, hogy a hangokat a szívetek közepébõl halljátok megszólalni. Ez a felemelkedési kód segíteni fogja a szíveteket stabilizálódni, valamint vigaszt és megnyugvást találni a Föld jövõbeli állapotából. A célja, hogy segítsen elviselni az elõttetek álló zûrzavart és a bizonytalan eseményeket. A hangok az új, felemelkedett Föld rezgéseinek esszenciája. Ez az új világ ígérete, és szívetekben hordozzátok csíráit.

Végül fel szeretnénk hívni a figyelmeteket, hogy bár az elkövetkezõkben nehéz idõszakba léptek, ezzel egy idõben rendkívüli evolúciós felemelkedés küszöbét lépitek át.

Mindegy, merre éltek a Földeteken, mindegy, milyen az élethelyzetetek, vagy milyen körülmények várnak rátok, ha evolúciós ajándékként ölelitek át az elõttetek kibontakozót, felemelkedtek a tudatosságban és kegyelemben és humorral léptek át a kapun, amit Káosz Csomópontnak hívunk.

2010. április 15.

A Hathorok.Tom gondolatai és megfigyelései

A Hathorok a Haitin történt nagy földrengés után elmondták, hogy több nagy földrengés várható a Tûzgyûrû mentén. (Lásd: Haiti és a Káosz Csomópont c. Hathor üzenet a Föld számára (2010. január 13.)

Ezek a rengések, elmondásuk szerint, egymáshoz viszonylag közel következnek majd be és a Föld felemelkedésének jelentõs szakaszát fogják jelezni. ( Megjegyzés: Az „egymáshoz viszonylag közel” még viszonylagosabb, ha olyan lényekre gondolunk, akik a mi tér- és idõérzékelésünkön kívül esnek, mivel õk, tõlünk eltérõ módon, nem lineárisan érzékelik az idõt. ) A Hathorok jelezték, hogy a chilei 8.8 erõsségû rengés (2009. február 27. ) is ezen nagy rengések közé tartozik.

Közölték azt is, hogy a nemrégiben Baja Californiában (2009. március 16. ) történt és igen nagy területet ( még Los Angelest is ) érintõ7.2-es rengés egy másik ilyen jel, ahogy õk fogalmazzák: „egy jelentõs energetikai szakasz a Föld saját felemelkedésében”.

Akik érdeklõdnek a szeizmológia iránt fontosnak találhatják, amit a Hathorok a baja californiai rengés után elmondtak. Szerintük ez a rengés tulajdonképpen az Imperial Valley és az 1979-ben ugyancsak az amerikai-mexikói határ menti földrengésig visszakövethetõ tektonikai elmozdulás fordulópontja. Az a rengés az amerikai Geological Survey jelentése szerint 6.5 erõsségû volt. A tektonikai mozgás fordulópontja a Hathorok szerint azt jelenti, hogy a környéken emelkedni (nem pedig csökkeni) fog a szeizmikus tevékenység. ( Kérlek, vedd figyelembe, hogy én csak közvetítem, amit nekem mondanak. Én nem várom el, hogy megértsd az Imerial Valley-ben történt 1979-es rengés kapcsolatát a most, baja-n történttel.)

Elmondták, hogy további nagy rengések nem csak ebben a térségben várhatók, hanem az egész világon, fõként a Csendes Óceáni Tûzkör közelében. ( szeizmikusan aktív terület, amely érinti Új Zélandot, Ausztrália és Ázsia keleti partvidékét,Indonéziát valamint egész Észak- és Dél-Amerika nyugati partvonalát.

Röviddel a mostani izlandi vulkánkitörések kezdete után a Hathorok elmondták, hogy ebbõl valami sokkal nagyobb fog kialakulni. És valóban, ahogy ezt írom, több kitörés volt és a legutolsó leállította Európa légiközlekedését a kilövellt vulkáni hamuval, amitõl a sugárhajtású repülõgépek hajtómûvei súlyosan károsodhatnak, vagy tönkre mehetnek.

Világos, legalábbis számomra, hogy a Hathorok ezt már 2009 októberében megjósolták.( Lásd: AKáosz Csomópont és a Dimenzionális Hangolás c. Hathor üzenet a Föld számára (2009. október 8.)

A Hathorok szerint a mostani és az eljövendõ szeizmikus és vulkáni események a felemelkedési folyamat felgyorsulását fogják elindítani.

Nem pontosan értettem, mit értenek ezalatt. Számomra úgy tûnik, hogy a Hathorok a szeizmikus és a vulkanikus történéseket nem csak nyilvánvaló fizikai eseményekként látják, hanem az emberi és a bolygó tudatára gyakorolt finomabb és kevésbé látható hatásaként is ( Tudat alatt az embereknek és magának a Földnek a tudatosságát értve )

Barátaimmal és munkatársaimmal együtt igazolni tudom a furcsa rendellenességeket, amelyekrõl a Hathorok ebben az üzenetben szólnak. Ilyenek a test szokatlan idõszakos fizikai kellemetlenségei, az alvási zavarok, a rövidtávú memória problémák valamint, amit én homályos agy szindrómának hívok, – a szokásos gondolkodásmód, valamint az értelmezési és feladatmegoldási képességek ideiglenes hanyatlása.

Ezekben a furcsa és szerencsére rövid ideig tartó esetekben úgy érzem magam, mintha az IQ-m 10 pontot esett volna, majd váratlanul visszaállna „normál” szintre.

Vannak hirtelen energiaszint csökkenések is. Ilyenkor úgy érzem, mintha kihúztak volna a konnektorból. Fáradtság és/vagy álmosság vesz rajtam erõt. Ha éppen csinálok valamit, úrrá tudok lenni a pihenés iránti vágyon, de ha nincs dolgom, mély, ösztönös érzésem támad, hogy lefeküdjek és jöjjön, aminek jönnie kell.

Orvosi megfontolások

Ha a Hathorok által említett fizikai kellemetlenségeket tapasztalod, lehet, hogy ezek csak testi válaszreakciók,. ahogy állítják. De szó lehet orvosi eseményrõl is. Ha kellemetlenségek helyett fájdalom lép fel és tartós is marad, ahelyett, hogy eloszlana magától, kivizsgálást javasolok a biztonság kedvéért.

Ha a valódi tudatvesztést tapasztalsz ( pl. eszméletvesztést, vagy irányíthatatlan elalvást ) akkor ez súlyos egészségi állapot is lehet, akár alvási légzéskimaradás (apnea), vagy más. A megértés kedvéért: a Hathorok által említett hirtelen energiacsökkenés hirtelen, megmagyarázhatatlan energiaveszteség, álmosság érzés és/vagy alvási vágy. Bár ez az érzés elég erõs is lehet, mégis kontrollálható, más szóval az erõs pihenési, vagy alvási vágy ellenére képesnek kell lenni „kitartóan kitartani”.

Lelassulás és a megadás mûvészete

Fel kellett ismernem, hogy nincs értelme harcolni a hirtelen energia nélküli állapotokkal. Amikor idõt szakíthatok a lefekvésre és csak figyelem a részleges elsötétedésem, gyakran érzem, hogy furcsa, fél-tudatos állapotba kerülök. Néha úgy érzem, hogy az energiahiányos idõszakokban szabadon esem a tudatom belsõ terében, ami elég furcsa jelenség.

Felfedeztem, hogy ha csak hagyom, a szabadesés néha lényem más birodalmaiba juttat el, ami táplál és feltölt. A tudatom ezen belsõ birodalmai számomra élénk álomnak tûnnek és némelyikük igazán különös és felerõsítõ jellegû.

Megjegyzem, olyan pillanatok is vannak, amikor mély, félig tudatos állapotba kerülök, majd kijövök belõle, anélkül, hogy tudnám, hogy mi történt. Az egész a Hopik által az idõ végérõl mondottakra emlékeztet, „amikor a dolgok felgyorsulnak és lelassulnak”.

A Hathorok azt mondják, hogy az energia nélküli állapotokban a Földön valahol végbemenõ szeizmikus és/vagy vulkáni események hatása alatt állunk és a fátylakon túli átjáró átmenetileg megnyílik. Az pedig személyes döntés, hogy átlépünk-e ezeken az ajtókon és az, hogy mihez kezdünk az ott találtakkal.

Ha az energiahiányos állapotot hirtelen, váratlan, – bár elég furcsa - evolúciós lehetõségként tekintem, sokkal kevésbé vagyok ellenszegülõ.

Barátaim, kollégáim és én is tapasztaltuk a test és a tudat hiper-állapotatit, amirõl a Hathorok beszélnek. Ahogy írom ezt a Gondolatok és Megfigyelések részt, reggel 4:46 van. Az említett felpörgetett érzéssel ébredtem, és eldöntöttem, hogy dolgozom. Azonban van olyan is, amikor ezek a hiper-állapotok lehetetlenné tesznek bármilyen hasznos elvégzését. Néha nagyon erõsek is elõfordulnak és ilyenkor csak utaztatni tudom magam az energiahullámok hátán.

Elõfordul, hogy a hiper-állapot bekapcsolja bennem a finom energia áramlását. Néha öntudatlan álomból ébredve a nadijaim (a csakrákkal kapcsolatos finom-energia csatornák ) meghökkentõ derengését látom. Esetenként, a Hathorok közlése szerint, a kozmikus információ és/vagy spirituális fény beáramlását érzem. Nekem ez általában a korona-, vagy a szívcsakrán keresztül történik, míg mások jelezték, hogy náluk másképp lép be.

Mindannyian egyediek vagyunk és a kozmikus letöltés ( ahogy én hívom ) egyedileg jelenik meg és fejezõdik ki. Végsõ soron, ha megadom magam ezeknek a testi és elmebeli hiper-állapotoknak, gyakran érzem magam feltöltõdve a finom testeim magasabb rezgése miatt. A legfontosabb kulcs, hogy a korábban említett energiahiányos állapotokat evolúciós katalizátorként fogadjuk el, adjuk meg magunkat a jelenségnek és haladjunk az áramlással.

A Szív Dimenzionális Hangolás

A „mi van a fátyol mögött” rész juttat el az üzenetben említett Szív Dimenzionális Hangolás-hoz és a ahhoz a furcsa és vicces módhoz, ahogyan a Hathorok elõálltak vele.

Amikor a Hathorok szóltak, hogy a Szív Dimenzionális Hangolás-t szeretnék rögzíteni velem, elmondták, hogy a hangmintákat a jövõbõl hozzák. És ezek a rendkívüli felemelkedési hangkódok a jelenlegi helyett a jövõbeli Földdel kapcsolják hallgatóját össze.

Közölték, hogy a hangokat – mint a legutóbbiak többségét – hajnalban, pontosabban 3 körül fogják átadni.

És így is történt. Pár nappal késõbb 3-kor felébresztettek és elkezdtük rögzíteni a hangmintákat a stúdiómban. Mintegy 5 napi erõfeszítésbe került a felvétel, és mindegyik alkalommal a hajnal elsõ fényeivel fejezõdött be.

Azon túl, hogy kitartottak amellett, hogy a hangok a jövõbõl érkeztek, az volt a meglepõ, hogy amikor a hangokat rögzítettem és végsõ formájukra kevertem a 13 személyes Hathor csoportból tisztánlátóként látható alakban hatan mellettem voltak. Eddig ilyen soha nem történt velem.

Ahogy hangoltam az energiahullámokat, amiket hangként akartak megjeleníteni, finomhangolták a hangom. Szó szerint megmondták, hogy változtassam meg a vibrátómat itt és cseréljek ki egy magánhangzót ott és így tovább. És ilyen sem történt még idáig sosem. Általában, ha bizonyos források hangjait továbbítom, a kapott hangokat szinte azonnal kiadom, de közben általában nem vagyunk állandó párbeszédben és a forrás lényei sem állnak közvetlenül mellettem látnokként látható formában és nem közlik a hangmérnöki teendõket.

Nagyon kitartóak voltak megint, amint a 16 hangsávot a végsõ sztereó formájában rögzítettem. Azon furcsa jeleneten túl, hogy hat 4-5 méter magas Hathor zsúfolódott össze a kis stúdiómban volt egy másik vicces esemény. Amikor a hangszínt szerettem volna átállítani, vagy a sztereó hatást megváltoztatni, vagy az egyik sáv hangerejét megemelni a többihez képest, közölték, hogy a felvétel az õ zenei ízlésük szerint történt, nem pedig az enyém szerint. Felvilágosítottak, hogy a hangkódok szó szerint a jövõbõl valók és ez az oka, hogy a Hangolás nem teljesen az ínyemre való.

Meg akartam változtatni a Hangolást, hogy megfeleljen a saját zenei szépérzékemnek. De ragaszkodtak hozzá, hogy a hangok az õ ízlésük szerintiek és a Föld jövõbeli valóságához illik. Elmondták, hogy a Hangolásnak végül lesz értelme számomra is, de egyelõre bízzak meg bennük.

És így ezt a Hangolást nagyon precíz irányításuk szerint készítettem el. Érdekes módon az egész felvételt hét héttel ezen írás elõtt fejeztem be. A Hathorok elmondták, hogy szólni fognak, mikor van itt az ideje nyilvánosságra hozatalának és addig „üljek rajta”. A különleges felemelkedési hangkódok kibocsátása a Föld legfõbb energetikájával lesz összhangban és támogatni fogja azokat, akik hallgatják, hogy az új Földre és az új élet rezgésmintáira hangolódjanak.

Amikor a szívcsakrámra koncentrálva hallgatom a Szív Dimenzionális Hangolást, gyakran bonyolult alakzatokat érzek forogni szívem középpontjában. Gyakran nyílik meg elõttem egy féregjárathoz hasonló tér- és idõátjáró, és gyakran érzem, hogy egy új Föld lebeg a térben. Sokszor mélyen megérintenek a hangüzenet meghitt részét képezõ bálnahangok, és többször érzem, hogy szélesre tárják a szívem. Máskor azt érzem, hogy hangjuk a Föld és az azon túli energia vonalaival kapcsol össze.

Úgy sejtem, hogy a hangokat a hallgatói egyedi módon fogják megtapasztalni, mert mint ilyen, az érzékelés az érzékelõre jellemzõ.

Kísérleteztem a Szív Dimenzionális Hangolás és a Tobozmirigy Hangolás párban történõ hallgatásával.

A két hangolás egymás utáni többszöri meghallgatása (elõször a Tobozmirigy Hangolás, majd a Szív Hangolás ) rendkívül hatásos. Ha azonban nagyon sokszor meghallgatod a hangolásokat az általam „Pszicho-spirituális Méregtelenítési” jelenséget tapasztalhatsz. Ez alapvetõen a korlátozó gondolatminták, negatív érzelmek, néha pedig elnyomott emlékek kitisztulása. Nemrég írtam egy cikket a pszicho-spirituális tisztításról. Feltettem a „cikkek” (Articles) rovatba „Pszicho-spirituális Méregtelenítés: Gondolatok és megfigyelések címmel (Psycho-Spiritual Detoxification: Toughts and Oservations )”

Mindkét hangolás személyes hallgatás esetén ingyenesen hozzáférhetõ weboldalunkon. ( az idemutató link lejjebb található )

Végsõ gondolatok

Csak az idõ fogja megmondani, hogy vajon valóban a bolygó felemelkedésében veszünk-e részt, ahogy a Hathorok hiszik. Mindenesetre elég sok kaka kerül a ventillátorba. Nehéz megmondani, hogy vajon egy emelkedési folyamat részesei vagyunk-e és, hogy emelkedünk-e egyáltalán. A föld jelenlegi helyzete a két gyerek történetére emlékeztet, akiknek ígértek egy pónit ajándékba. Egy nap betévedtek az istállóba, ahol megláttak egy hatalmas rakás lócitromot, amitõl lelkendezve kiáltottak fel: „Valahol itt kell lennie a póninknak!”.

Ennyi repkedõ szar láttán talán tényleg van egy póni a batyuban, hogy úgymondjam. De lehet, hogy ez csak a bennem élõ megcsömörlött szamár énem mondja. De túlságosan elkalandoztam a szkepticizmusomban.

Vallom, hogy rendkívüli helyzet nekem olyan lényeket közvetíteni, akik mindig az élet napos oldalát látják és az emberiség nagyságát méltatják ( amiben emberként nem mindig osztozom velük ).

Mégis tudom azt is, hogy az elõttünk álló roppant káosz és negativitás ellenére csodák is történnek. Ám a legtöbb kegyelmi csoda az embereken belül és egymás között esik meg. És ezek legtöbbje nem jelenik meg a butító, hipnotikus programozási maratonokon, amit hírközlésnek hívunk.

Azt is tudom, hogy különleges és varázslatos világegyetemben élünk, ahol elképzelhetetlen lehetõségek jelenhetnek és jelennek is meg. Az egykor szilárdnak tûnt tények hirtelen eltûnnek a radarról és történelemmé válnak.

Végül gyakran gondolom azt is, hogy az emberiséggel történõ események csupán esetlegesség és véletlen eredménye. De néhány velünk történõ esemény nyilvánvalóan egyéni és közös gondolataink és tetteink eredménye. Ezt tartom legnagyobb reményünknek elfásult kétkedésem és a folyamatos butító manipuláció ellenére, melyet szervezetek nagyhatalmú urai, kormányaink intézeteink és vallásaink folytatnak ellenünk.

Érzem, hogy igazán gyönyörû planétánkon egyre többen eszmélnek fel eddig az Irányítók számára elképzelhetetlennek tûnõ módokon - félelmen, rosszindulaton és mágián alapuló hipnotizálásunkra és irányításunkra fordított hatalmas és folyamatos erõforrás ráfordítás ellenére.

Exponenciálisan növõ embertömegek ébrednek, oh, mily különleges módokon!

Néhányan ráébredünk arra a felkavaró tényre, hogy politikai és gazdasági vezetõink kilopták a szemünket, elrabolták emberi jogainkat, megcsapolják falánk bankjainkat, hogy tömjék kielégíthetetlen pénz, pozíció és hatalom iránti vágyukat, még azok kárára is, akiknek a szolgálatára felesküdtek.

Mások arra a megrázó tényre ébrednek, hogy a vallások – néhány kivételtõl eltekintve –elrabolták legmagasabb spirituális törekvéseinket. És sokuk, az irónia furcsa csavarjaként, a világ gonoszának forrásaivá váltak, ( Ha a gonoszt úgy értelmezzük, hogy az emberiség családjaiban vagy azok között ártalmat, sérelmet okoz) Egy rövid pillantás a történelemre és a jelenre több, mint elég a fundamentalizmus és a vallási eredetû türelmetlenség világméretû elõretörésének kimutatásához.

Az egész világion egyre több ember ismeri fel az igazságot, hogy a természet részei vagyunk, hogy nem vagyunk függetlenek tõle. És az ilyenek számára a fajok pusztulása nem „elenyészõ”. Az élet nekik szent felelõsség, a Föld védelme és a hatalmas erõforrásainak és ökoszisztémáinak gondozása magától értetõdõ.

Van aki feleszmél háromdimenziós kábulatából és meglátja, hogy sokkal-sokkal többek vagyunk és több az élet, mint ahogy azt a kultúránk elhitette velünk.

És ez csak néhány terület, ahol az embernek nevezett fõemlõs észhez tér.

Talán a Hathoroknak igazuk van. Talán tényleg evolúciós hullám söpör végig az egész világûrön. És talán tényleg részesei vagyunk egy hatalmas élménynek, az anyagban történõ tudati evolúciónak.

De bármi is legyen az ok, úgy tûnik, egyre kevesebben nyomják meg a Kozmikus Ébresztõóra „Tovább szundítok” gombját. És a hiábavaló öntudatlanságban maradás kísérletei helyett egyre többünk választja az eltökélt, bátor és vakmerõ tettet, hogy felébred a Maya Nagy Álmából és civilizációnk fertõjébõl.

És,hogy mi fog történni, ha mindenki felébred? Bárki találgathat.

Tom Kenyon

Orcas Island, Washington

Tom Kenyon közvetítésében

2010. május 26., szerda

Teakeverékek

Anyuék most voltak Erdélyben. Említette, h az Enikőnél milyen finom tea volt, h tudjam meg, mi van benne, mert attól nem fájt a lába. Ha jól emlékszem, már egyszer mondta, de vhova elkevertem a papírost v akár az emailt is. Viszont, itt a sogórnőmé, a kulinárison találtam meg. :) A müllerben viszont lehet kapni finom gyógynövényes teákat - mix - abból főztem neki, hát rögtön megivott vagy két pohárral. :)

"Teázom és kávézom egyszerre. A fejfájásom miatt jót tesz a fűzfakéreg tea, de az iszonyatosan szörnyű ízvilágú. Úgyhogy kevertem még hozzá levendulát, bodzát, körömvirágot és hársfát, mivel néminemű köhögés és orrfolyást is észleltem. :)

Így télvíz idején, sztem többet teázunk, én legalábbis így vagyok vele. Annak idején (2004) mikor Erdélyben jártunk, sogórnőm elkérte az ottani tea összetételét. Nagyon finom, így közzé teszem itt is:
A teához a hozzávalókból egy marék kell.

1.tea hozzávalói:
- Fodormenta
- Cickafark
- Zsurló
- Körömvirág
- csipkebogyó vagy bodza (amit nálam ittál abban bodza volt)
- áfonya bogyó vagy ágacska


2.tea hozzávalói:
- Bodza
- Hársfa
- Csipkebogyó
- Fodormenta
- Akác


Gyógynövényboltba , majdnem mindent lehet kapni , egyedül az áfonyabogyó nem volt , de volt ág.Jó kutyulást!

Ahogy elnézem az összetevőket épp jó kis a mostani köhögös, prüsszögős napokra. :) No meg, itt van Lilafüge összeállítása is a dáthás napokra