2011. április 23., szombat

Kezdet és Vég most összeér

Húsvét napján a Nap eléri a Kos csillagképet, annak is fejét, s egészen május 15-ig fog ebben a csillagképben járni. Ez az időszak (tehát Húsvéttól május közepéig) most igen kulcsfontosságú lesz, erről szól most ez az írás. Mindezeken túl május 15-e környékén más is fog történni: kvázi egyszerre hagyja el három égitest a Halak csillagképet. (lásd kép)
A Kos csillagkép egyik legfontosabb üzenete a szellemi áldozathozatal, s ez az áldozat az elinduláshoz szükséges. A Kos csillagképben indul el az Ember teremtő útjára, itt indul el a Mágus, hogy a teremtő ideát kibontsa, és létrehozza azt a képet, ami ott él benne. S az elindulást, az új utak felé fordulást meg kell előzze valami nagyon fontos, ami elengedhetetlen: az Összegzés és Lezárás.
Ezért emeltem ki a Halak csillagkép üzenetét, mert pontosan ott tobzódnak a bolygók most, ahol a legerőteljesebb ennek az üzenete. A Halak csillagkép ugyanis két halból áll. Az egyik – és ezt éljük most meg – felfelé úszik, kifelé a Napútról, kifelé egy magasabb spirálba kezdve. Egy pontból indul el: az összegzés csillagáról, ahol is az Embernek szimbolikusan le kell ülnie, számot kell vetnie eddigi életével. S tulajdonképpen mindent el kell engednie – ez a Halak misztériuma, a Megváltás misztériuma: a totális és teljes elengedése az eddigi síknak. (lásd kép)
Erről beszéltem év elején, hogy ez az első fél éves időszak a Keresztút lesz, ahol is bejárjuk a Megváltás stációit, hogy a végén létrejöhessen a Feltámadás. Az, amikor is lezárjuk eddigi életünket és belekezdünk egy újba. Itt van tehát, eljött az idő!
Május közepéig jön létre az, hogy szellemi és földhöz kötött minőségeinkben átnézzük eddigi létezésünket, és lezárjuk azt. Minden szinten.
Eközben a Nap a Kos csillagképben jár: folyamatosan tudatja velünk, hogy a bennünk meghaló és elpusztuló részek helyére hogyan teremtsük meg az Új Világot. S nagyon bölcsen kell eljárnunk, mert egy dolgot nem szabad elfelejtenünk: minden kezdetben ott a befejezés.
Az, hogy mit indítasz el – és ami a legfontosabb – HOGYAN indítod el, most derül ki. Mert ha valamit úgy szeretnél létrehozni, hogy közben áldozatot hozol létre: akkor ez az áldozat végül a csillagokba emel! Az Áldozat – ha őszinte, és belülről fakadó – akkor Fénnyé válik. S az önzés áldozatának méhéből születő gyümölcs olyan erőket fog hordozni, olyan magokat fog hordozni, amely szépen lassan szárba szökve váltja meg a Világot.
Ehhez tehát két dologra kell figyelnünk:
Egyrészről, a Halak csillagképben járó Vénusz, Mars, Jupiter, Uránusz égitestek által tudatosítanunk kell magunkban, hogy egy részünk tulajdonképpen most meghal – vagyis inkább leválik. Leválik a Tudatunk azokról a részekről, amelyekről érezzük, hogy már nincs rá szükségünk. Ezért nagyon nézd meg életedben, mihez ragaszkodsz! Mert minden ragaszkodás félelemből ered. „A félelem dühöt szül, a düh gyűlöletet, a gyűlölet pedig kínt és szenvedést”. A ragaszkodás csak kínt és szenvedést hoz.
Ha a szerelmedhez, a pénzedhez, házadhoz, a gyermekidhez ragaszkodsz, végül el tudod őket veszíteni. Ha az élethez ragaszkodsz: el tudod veszíteni. Ez Krisztus üzenete, ez maga a megváltás. Ez jelenti azt, hogy nincs halál: ha nincs élet, mert csak az tud meghalni, aki él! Erre tanít meg minket Krisztus a feltámadás által, mert megmutatja, hogy a halál illúziója egyedül az, ami fogva tart bennünket.
Vedd hát sorra kötődéseidet, és lélekben szépen engedje el mindent, amire képes vagy.
S a másrészről, amire figyeljünk, a Nap a Kos csillagképben: az Elindulás áldozata a teljes önfeláldozás által. A kezdetben benne van az egész: az egoval való azonosulás megszűnik, a Teljes Énnel való egyesülés létrejön. Ez a Belépés az Új Világba. Ez a Teremtő Idea elindítása. Most indul el a szellem új útjára, egy magasabb spirálba lépve. A Mágus most már nem a polaritás világában, hanem az egység világában jön létre. Kilépés a dualitásból az Egységbe.
A Szeretetbe.
Ehhez viszont meg kell halni. Nem nagy dráma és csinnadratta közepette, hogy „nézzétek, ó de szenvedek, ahogy halok, és jaj mennyi problémám van, és jaj de csodálatos vagyok” – nem, ez egy magányos és belső folyamat, nem kell megmutatni senkinek, senkinek nem kell róla tudni, hiszen kinek is mutatnád meg saját éned halálát? Ha valakinek meg akarod mutatni, akkor azzal azt mondod, hogy még mindig létezik a Te és Én. Ha nem kell megmutatni, akkor létezik a „Mi” egysége.
Ez az egység, a Halak üzenete, az Unio Mystica, ahol nem „te meg én” leszünk egyek: hanem megszűnik a te meg én! Nagy különbség… S ennek a kulcsa – még egyszer – az élethez való ragaszkodás.
A problémákhoz való ragaszkodás. A fájdalmakhoz, vagy vágyakhoz való ragaszkodás. Ezek nem léteznek – mint ahogyan az élet sem létezik abban az értelemben, ahogyan most élünk. Illetve csak addig létezik, amíg ennek erőt adsz, amíg hiszel a halálban és az újjászületésben. Csak az születik újjá, aki meghal. Csak az hal meg, aki él: ez örök körforgás, nincs belőle kiút. Illetve de, egy kiút létezik, amit a Megváltó meg is mutatott nekünk: nem hiszek az életben, nem hiszek a testemben, nem hiszek a világban – és pukk, az egész megszűnt létezni.
Ez a misztérium történik meg most, mindenkinek úgy, ahogyan ő kéri, ahogyan ő szeretné.
Írta: Kiss Balázs Kunó

forrás: csillagmag.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése